POTATO

POTATO

Menu Item Types: Gourmet Pizza
$18.80

Napoli Sauce & Cheese, freshly sliced Tomato, Potato, Herbs.